Praktische zaken

Vergoeding psychologische zorg in 2021 (Generalistische Basis GGZ)

De eerste lijns psychologische zorg voor mensen vanaf 18 jaar is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. De praktijk werkt in 2021 contractvrij. Dit betekent dat er geen contract met de zorgverzekeraars is afgesloten. De reden hiervoor is de enorme bureaucratie die  zorgverzekeraars aan gecontracteerde zorgverleners opleggen. Deze bureaucratie kost veel tijd en gaat ten koste van de aandacht die aan cliënten kan worden besteed. Daarmee is deze bureaucratie een bedreiging voor de kwaliteit van de zorg.

Voor alle cliënten  geldt het particuliere tarief. Het particuliere tarief is € 100,- per consult. De facturering vindt per maand plaats. Deze factuur dien je zelf binnen 14 dagen te betalen. Aan het eind van de behandeling ontvang je een totaalfactuur. Alleen deze totaalfactuur kan je voor vergoeding inzenden naar je verzekeraar. Bij een naturapolis wordt de behandeling door de meeste zorgverzekeraars niet volledig vergoed. De vergoding is afhankelijk van je zorgverzekeraar. Bij een restitutie polis is er vaak sprake van een hogere of volledige vergoeding. Voor de hoogte van de vergoeding dien je zelf informatie in te winnen bij je verzekeraar. Indien je zorg in natura wenst, dan kan je natuurlijk ook een collega zoeken, die wel een contract met jouw verzekering heeft. Hou er rekening mee dat ook in deze situatie het algemene eigen risico (€ 385,- per jaar) van de zorgverzekering van toepassing is. Als je toch door mij behandeld wilt worden is het belangrijk dat je eerst even de informatie over de hoogte van de vergoeding bij je verzekeraar inwint.

Met ingang van 1 januari 2015 is de eerstelijns psychologische zorg voor jongeren tot 18 jaar uit het basispakket van de zorgverzekering gehaald en overgeheveld naar de gemeente. Ik heb besloten geen contract met de diverse gemeenten te sluiten. Dit betekent, dat kinderen en jongeren tot 18 jaar alleen voor behandeling volgens het particuliere tarief bij mij terecht kunnen. Het particuliere tarief is € 100,- per consult.

De zorgverzekeraars en de overheid hebben de eerste lijns psychologische zorg per 1 januari 2014 Generalistische Basis GGZ genoemd. Behandeling in de Generalistische basis GGZ kan alleen plaatsvinden na een verwijzing door je huisarts. Met je klacht moet je eerst naar je huisarts gaan. Hij kan je ook eerst laten behandelen door de praktijk ondersteuner huisarts GGZ (POHGGZ). Dit is een voor de GGZ gespecialiseerde verpleegkundige die verbonden is aan de praktijk van jouw huisarts. Als deze behandeling niet toereikend of geëigend is, kan de huisarts je doorverwijzen naar de GZ psycholoog. Is je problematiek ingewikkelder, dan kan je huisarts je ook doorverwijzen naar de psychotherapeut/psychiater in de gespecialiseerde GGZ. Voorafgaand aan je behandeling moet je een verwijzing van de huisarts hebben. Hierin moet een indicatie van de problematiek worden gegeven waarvoor je wordt verwezen en een vermoeden van een stoornis. Tevens zijn er voor de zorgverzekeraar een aantal gegevens nodig. Daarom wordt je verzocht bij de eerste behandeling naast de verwijzing van de huisarts een geldig identiteitsbewijs en de zorgpas van je zorgverzekeraar mee te nemen. Bij de eerste behandeling dien je deze overeenkomst te tekenen. Hou er rekening mee dat op de generalistische basis ggz ook het algemene eigen risico (€ 385,- per jaar) van de zorgverzekering van toepassing is. Indien je gekozen hebt voor een individueel verhoogd eigen risico is dit ook van toepassing. Hieronder zie je een overzicht van de behandelingen in de Generalistische Basis GGZ waarvoor de huisarts je kan verwijzen.

– Basis GGZ Kort (BK)
– Basis GGZ Middel (BM)
– Basis GGZ Intensief (BI)
– Basis GGZ Chronisch (BC) (NB deze behandeling wordt slechts door enkele zorgverzekeraars vergoed)

Een aantal klachten/problemen zijn uitgesloten van dekking door de zorgverzekering (niet verzekerde zorg). Door het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) wordt bepaald, wat wordt aangemerkt als niet verzekerde zorg op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Belangrijk is voorafgaand aan de behandeling vast te stellen of er wel of geen sprake is van verzekerde zorg. Wanneer je meer informatie wilt over niet verzekerde zorg kun je contact opnemen met mij. Voor niet verzekerde zorg kun je ook bij mij terecht. Als je daarvoor kiest moet je dat zelf betalen. Voor deze consulten geldt het particulier tarief.
Let op! Aan deze informatie kun je geen rechten ontlenen. Raadpleeg altijd de informatie van je zorgverzekeraar. 

Zie ook www.kiesbeter.nl

Tarief 2021

Het particuliere tarief is € 100,- per consult. Dit tarief is  gemiddeld meer dan 10% lager dan de maximumtarieven  die door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) op grond van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) voor de generalistische Basis GGZ zijn vastgesteld. Dit tarief geldt voor alle cliënten.
Dit tarief geldt ook als je behandeling wil voor problemen die niet vallen onder de verzekerde zorg in de Generalistische Basis GGZ en als je meer behandelingen wil hebben, dan je verzekeraar vergoed.
Voor mensen met een zeer laag inkomen bijvoorbeeld bijstandsgerechtigden of Wajongers heb ik speciale regelingen. Neem in dat geval contact met mij op.

Een afspraak afzeggen

Als je een afspraak moet afzeggen verzoek ik je dat tijdig te doen. Als je afzegt binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak ben ik genoodzaakt de helft van het particuliere tarief ( € 50,-) bij je in rekening te brengen.

Openingstijden

In verband met mijn pensionering einde dit jaar worden geen nieuwe cliënten aangenomen. De praktijk is wel voor informatie telefonisch of via het contactformulier bereikbaar.

De praktijk is geopend op

dinsdag 13.00 -18.00 uur

woensdag en donderdag  09.00 – 18.00 uur

maandag, vrijdag, zaterdag en zondag gesloten

Consulten alleen op afspraak.

Afspraken kun je het beste maken via de email of telefonisch bij voorkeur tussen 17.30 en 18.00 uur. 074-2505025 of via het contactformulier.

Buiten de openingstijden kunnen in geval van nood cliënten mij altijd bellen. Als ik niet bereikbaar ben kan je contact opnemen met je huisarts en na 17.00 uur en in het weekend met de huisartsenpost. Zo nodig kan de huisarts de crisisdienst inschakelen.

Wachttijd

In verband met mijn pensionering einde dit jaar worden er geen nieuwe cliënten aangenomen. Daarom is tot nader order de wachtlijst gesloten en is er een aanmeldstop.  Voor informatie kun je met mij contact opnemen. 074-2505025, of via het contactformulier.