Info

Op- en of aanmerkingen of suggesties over de website verzoek ik je te sturen via het contactformulier.

Alle niet van derden afkomstige teksten en afbeeldingen, alsmede de lay-out van deze site zijn eigendom van Robin Wegdam. Het is niet toegestaan deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopieren.

Onderstaande componenten zijn verwijzingen naar externe content en uitdrukkelijk geen eigendom van Robin Wegdam. Bovengenoemde schriftelijke toestemming zal derhalve nooit van toepassing zijn op deze onderdelen.

Google maps
De interactive plattegrond bij de contactgegevens is eigendom van Google. Hierop zijn deze gebruikersvoorwaarden van toepassing.
Bing maps
De interactieve plattegrond bij de engelstalige contactgegevens is eigendom van Microsoft. Hierop zijn de gebruikersvoorwaarden van toepassing.
MapChannels
De streetview-links in de contactgegevens verwijzen naar een gecombineerde weergave van foto’s van Google Maps en Bing Maps. Hierop zijn de hierboven genoemde voorwaarden van respectievelijk Google en Microsoft van toepassing. Voor het combineren van deze gegevens wordt verwezen naar de site van mapchannels.
jQuery
Voor diverse grafische effecten wordt gebruik van de jQuery javascript library. De van toepassing zijnde copyrightgegevens bevinden zich in de broncode. Meer informatie is op de jQuery-pagina met licentiegegevens te vinden.