Disclaimer

Informatie op deze website

Ik stel deze website met zorg samen en streef ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen zich echter voor doen, waardoor ik de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens zoals bijvoorbeeld gegevens van zorgverzekeraars en overige gegevens niet kan garanderen. Op basis van deze gegevens kan je geen rechten ontlenen. Ik raad je aan om contact op te nemen met bijvoorbeeld je zorgverzekeraar om de juistheid en volledigheid van de betreffende informatie te verifieren.

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Robin Wegdom worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

Verwijzingen naar of met hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Ik geef dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaard generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.